Final Sınavı (2020-2021 Güz Yarıyılı)


Fınal Sınav Programı için tıklayınız

Önemli Uyarı !.. 
Öğrencilerin sınav esnasında başka bir tarayıcı veya sekme ya da uygulama açması, sekmenin gizlenmesi, sınav harici başka bir işlem yapması, ekran görüntüsü alması, soruları bir başkasına iletmesi, sınav esnasında başkaları ile iletişim kurması, soru veya cevapları kaydetmesi ya da başka platformlarda paylaşması yasaktır. UZEM sistemi öğrencilerin yaptıkları işlemleri kaydetmekte ve dersin öğretim elemanına raporlamaktadır. 
Öğrenciler sınavdaki eylemleri dolayısıyla 
Disiplin Yönetmeliği kapsamında sorumludur.

Aşağıdaki sınav kurallarını dikkatle okuyunuz.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DİJİTAL ORTAMLARDA YAPILACAK SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

Bu duyuruda ilan edilen gün ve saatte uzaktan eğitim (UZEM) sistemi üzerinden dijital ortamda yapılacaktır. Sınavın tarihi ve saati UZEM sistemi ders sayfasından da takip edilebilmektedir. Öğrencilerin bu tarihlerde sınava katılmaları kendi sorumlulukları altındadır.

Öğrenciler sınavlara https://ue.beun.edu.tr internet adresinden erişecekleri UZEM sistemi üzerinden katılacaklardır. Sisteme her girişte ve sistem üzerinde yapılan her işlemde, kullanıcıların internet bağlantı adresleri kayıt altına alınmaktadır. Bir sınava aynı internet adresi üzerinden farklı kullanıcıların bağlandığı tespit edilmesi durumunda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereği işlem yapılacaktır. Aşağıda belirtilen haller de anılan yönetmeliğe göre disiplin suçu niteliği taşımaktadır:

 • Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
 • Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
 • Sınavlarda tehditle kopya çekmek,
 • Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
 • Yükseköğretim kurumu bilişim sistemine zarar vermek,
 • Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak,
 • Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
 • Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.

Uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılan sınavlarda öğrencinin tabi olduğu Üniversitemize ait öğretim ve sınav yönetmeliğinde yer alan sınav ve değerlendirmeye ilişkin esaslar geçerlidir.

Çevrimiçi “Sınavlar” için aşağıdaki kurallar geçerlidir;

 • Sınav için sadece belirlenmiş gün ve saat aralığında giriş yapılabilecektir.
 • Her öğrenci için ilgili ders için hazırlanan soru havuzundan rastgele seçilen sorular doğrultusunda tek bir sınav oluşturulur. Her öğrenci sınavı bir defa yanıtlama hakkına sahiptir. Birden fazla yanıtlama veya sınav tekrarı yapılmayacaktır.
 • Öğrenciler internet, elektrik kesintisi ve bağlantı sorunları gibi nedenlerle sınav bağlantısını yitirdiğinde, sınav süresi içerisinde en fazla 5 defa tekrar sınava bağlanma hakkına sahiptir. Sınav yeni bir sınav hakkı verilmeden, en son kaydedilen yerden devam edecektir.
 • Sınavı bitir seçeneği işaretlendiğinde sınav sonlanır. Tekrar sınava girilemez.
 • Her sınav için belirlenmiş sınav süresi içerisinde sınavını tamamlayan öğrenciler, sınav süresi tamamlanmadan "Sınavı Bitir" seçeneğini işaretleyerek sınavı sonlandırmaları gerekmektedir. Sınavın sonlandırılması öğrencilerin sorumluluğundadır.
 • Öğrencilerin sınav süresince başka kişilerle irtibat kurması, sınav sorularını veya sınav sorularına verdiği cevapları kaydetmesi, herhangi bir platformda paylaşması ve/veya iletmesi yasaktır. Bu kurala aykırı bir durum tespit edilmesi halinde öğrenci disiplin yönetmeliği gereği işlem yapılacaktır.
Tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin