Finans ve Bankacılık A.B.D.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMI

Ders İçerikleri N.Ö. / İ.Ö. 21101
Öğretim Planı  N.Ö./ İ.Ö. 21101

Course Contents (English)FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ

 

Bölümün Açılma Gerekçesi: Küreselleşme ile birlikte bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli olarak genişlemekte ve etki ve önemleri giderek artmaktadır. Bankacılık ve finans bölümünün amacı, finans sektörünün ihtiyacı olan müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş, rekabetçi ve girişimci, proje geliştirebilme kapasitesine sahip nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyeli olan kişiler yetiştirmektir. Bu bölüm mezunlarının bankacılık ve finans piyasaları hakkında bilgi sahibi, bankacılığın ve finans piyasalarının temel işlevlerini bilen,  müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazanmış, sektörde yoğunluklu olarak kullanılan bilgisayar uygulamalarını kullanabilen nitelikli elemanlar olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bölümün Avantajları: Bu programda, günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri,  temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerlendirme, uluslararası finansman, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bankacılık ve finans programının açılması durumunda yörede nitelikli iş gücü gereksinimini karşılayacak ve bölgede yetişmiş nitelikli insan gücünün yine bölgede istihdam edilmesi sağlanabilecektir.

 

Bölümün İstihdam Alanları: Program mezunları oldukça geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunların kamu ve özel sektörde istihdam imkânı vardır. Öğrenciler bu sektörlerde mali, idari ve denetim mekanizmalarında çeşitli görev ve sorumlulukları yerine getirecek düzeyde yetiştirilecektir. Bankacılık ve finans programı mezunlarının ana amaçlarından bir tanesinin de bankalara nitelikli eleman yetiştirmek olarak tanımlanırsa bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere de gerekli destekte bulunulacaktır. Üçüncü iş alanı ise mezunlarımızın bu alanda kendi iş olanaklarını yaratmalarıdır. Bankacılık ve finans programı mezunları ayrıca akademik kariyerlerini sürdürme olanağına da sahiptirler.

 

Uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim yapacak olan programın gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde nitelikli insan kaynakları taleplerine cevap verecek bir eğitimi amaçlamaktadır. Mezunlarımızın bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finansal sektörlerin yanı sıra, kamu kuruluşları ve büyük işletmelerde görev alması planlanmaktadır.

 

Program mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilmeleri mümkündür.

Doç.Dr. Ersin KANAT
Dr. Öğr. Üy. Gizay DAVER
Dr. Öğr. Üy. Bilgehan SARI
Öğr. Gör. Fatma Hilal GÜMÜŞ