Gastronomi ve Mutfak Sanatları A.B.D.

Küçült Yazı Tipi Büyüt
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
Bölümün Açılma Gerekçesi: Gastronomi bölümünün amacı,  zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda araştırılması ve korunmasını sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtarak Türk ve Dünya mutfak sanatlarının tüm inceliklerini en iyi şekilde bilen, sanatsal duyarlılığa sahip, takım çalışmasına yatkın, gelişen teknolojiye kolaylıkla uyum sağlayıp mesleğini daha ileriye taşıyabilecek, Türk mutfak kültürünü uluslararası ve ulusal yarışmalarda temsil ve rekabet edebilecek gastronomi uzmanlarını yetiştirmektir.

           4 yıllık lisans eğitimi verilmesi öngörülen bölümde multidisipliner bir eğitim ve öğretim anlayışı ile birlikte uygulamalı ve teorik bilgileri bir sentez halinde sunan mesleki ve akademik ağırlıklı bir program hedeflenmektedir. Açılması hedeflenen programda; yemek pişirme teknikleri, Türk ve Dünya mutfaklarının tüm inceliklerinin öğretilmesi hedeflenmekte; öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı derslerle harmanlaması ve el becerilerini geliştirme olanaklarının sağlandığı bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bölümün Avantajları: öğrencilerde girişimciliği öne çıkaran, sorumluluk duygusunu geliştiren ve yöneticilik vasıflarının ortaya çıkmasına sağlayacak bir eğitim programı hedeflenmektedir. Programdan mezun olacakların akademik bilgilerle donatılmış ve akademik platformda kazandırılan sektörel becerilere sahip, Türk ve dünya mutfak sanatlarının tüm inceliklerini en iyi şekilde bilen, mutfak tasarımı, işleyişi ve yönetimiyle ilgili her türlü donanıma sahip, farklı yelpazelerde yer alan yiyecek ve içecek işletmelerinde etkinlik ve verimliliği geliştirerek yöneticilik vasıflarına sahip, takım çalışmasına yatkın, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, araştıran ve analiz eden, sorunları en hızlı şekilde ve kısa sürede çözen, sektörde geleceğin söz sahibi, başarılı, lider şeflerini ve yöneticilerini yetiştirmektedir.

Bölümden Mezun Olacakların İstihdam Alanları: Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunları otel işletmelerinin yiyecek ve içecek bölümlerinde; bu bölüme bağlı restoran, mutfak ve barlarda ve bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilirler. Yine kamu kurumlarının benzer departmanlarında görev alabilmeleri de olanaklıdır. Ayrıca, bölüm mezunlarının akademik kariyer yapmaları da olanaklıdır.