Bölümler

El Sanatları A.B.D.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

EL SANATLARI BÖLÜMÜ

 

Bölümün Açılma Gerekçesi: El Sanatları bölümünün amacı,  iş piyasasının gerektirdiği mesleki yeterlikleri kazanmış, verimlilik ilkesini kavrayan, ilgili sektör gelişmelerine uyum sağlayacak, araştırmacı, işbirlikçi ve problem çözücü elemanlar yetiştirmektir. El sanatları turizm sektörünün önemli bir alanını da oluşturduğundan, el sanatlarının değişik alanlarında uzmanlar yetiştirilmesiyle ülke turizminin geliştirilmesine de katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

 

Bölümün Avantajları: Bölümün faaliyete geçmesi ile birlikte bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ülkenin ve bölgenin gereksinim duyduğu el sanatları alanında tasarım ilke ve üretim bilgilerine sahip, iş kalitesi ve hızını yükseltebilecek düzeyde El sanatları tasarımcısı yetiştirilecektir. Özellikle bulunulan yöreye özgü el sanatlarının tanıtılarak daha da geliştirilmesi suretiyle bölge ekonomisine ve turizmine katkı sağlanmak hedeflenmektedir. Piyasanın gerektirdiği nitelik ve yeterliliklere sahip farklı uzmanlık alanlarında yetiştirilecek mezunların sektöre kazandırılması büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bir sonraki süreçte mezun olacak öğrencilerin istihdamlarının da daha kolay sağlanacağı ve programın tercih edilebilirlik potansiyeli yüksek programlar arasında yer alacağı düşünülmektedir.

 

Sanayide yer alan işletmelerin üretim sürecinde kullanılan makine ve donanımlarını üretimi arttırıcı teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilemeleri önem arz etmektedir. Bu gelişmelere uyum sağlamak için sektöre yönelik eğitim sistemlerinde teknolojiyi kullanma ve nitelikli, yetişmiş insan gücünün bu doğrultuda yetiştirilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda program geliştirme ve uygulama aşamasında kurum ve ilgili sektör arasında düzenli olarak ilişkiler kurulması, görüş alınması ve işbirliği içinde çalışılması sağlanacaktır. Öğrencilerin sanayi sektöründe deneyim kazanması için işyeri deneyimine gönderilmesi, eğitim kurumları ile işbirliği hususundaki görüşlerinin belirlenmesi gerçekleştirilecek ve mezunların takibi sağlanabilecektir.

 

Bölümün açılması ile birlikte yetiştirilecek El Sanatları tasarımcıları ilgili sektöre desen tasarımları hazırlayacak ve bu tasarımlar ile geleneksel tarihi dokunun özelliklerini koruyarak gelişmelere katkıda bulunacaklardır. Böylece planlanan uzmanlık alanları endüstrileşmenin yanı sıra geleneksel kültürümüzün korunması ve tanıtılıp yaygınlaşmasında büyük önem taşıyacaktır. Programın eğitim ve uygulama faaliyetlerine başlamasıyla birlikte el sanatlarını taklit ve kopyadan kurtararak aslına uygun şekilde yaşatılması ve geliştirilmesi de sağlanacaktır.

 

Bölümden Mezun Olanların İstihdam Alanları: Bölümden mezun olanların El Sanatları Tasarımcısı olması öngörülmektedir. Bölüm mezunları el sanatları ile ilgili tüm üretim işletmelerinde; bu işletmelerin her türlü departmanlarında görev alabilirler. Öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen öğrenciler eğitim fakültelerinden formasyon derslerini alarak Milli Eğitim Bakanlığının örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin