Kalite Yönetimi

İş Süreçleri

Evrak Kayıt İş Akış Süreci

Mali İşler İş Akış Süreci
Personel Birimi İş Akış Süreci
Taşınır Planlama İş Akış Süreci

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin